Обсяги державного замовлення
за освітньо професійним ступенем фахового молодшого бакалавра у 2021 році
закладами фахової перед вищої освіти, що знаходяться в сфері управління МОН