Практична підготовка здобувачів освіти

проводиться в коледжі відповідно до Положення про організацію та проведення практики здобувачів освіти Кілійського транспортного фахового коледжу ДУІТ, затвердженого наказом Державного університету інфраструктури та технологій № 32-04-489а/з від 12 листопада 2020р.

Згідно з освітньо-професійними програмами та навчальними планами спеціальностей та спеціалізацій практична підготовка здобувачів освіти коледжу складає 52 тижні, що відповідає вимогам міжнародного законодавства та Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти (ПДНВ) 1978 року з Манільськими поправками.

За змістом і метою практика поділяється на:

 • навчальну;

 • виробничу.

Навчальна практика, в залежності від її виду, проводиться в навчально-виробничій майстерні, на навчально-виробничих або виробничих суднах.

Практика навчальна у майстерні для здобувачів освіти Кілійського транспортного фахового коледжу Державного університету інфраструктури та технологій спеціальності 271 «Річковий та морський транспорт» (спеціалізації «Експлуатація суднових енергетичних установок», «Управління судновими технічними системами та комплексами») проводиться на 2 курсі в 4 семестрі.

Здобувачі освіти знайомляться із слюсарною справою, засвоюють основні правила розрізування металу, прийоми роботи напилками та процесу свердління, набувають ґрунтовні знання і уміння з шабрування, пізнають методи і навички роботи з інструментом для виконання зенкування та зенкерування.

Практика навчальна у майстерні проходить в навчальних майстернях відповідно до договорів з підприємствами водного транспорту.

Судноремонтна практика для здобувачів освіти Кілійського транспортного фахового коледжу спеціальності 271 «Річковий та морський транспорт» (спеціалізації «Експлуатація суднових енергетичних установок», «Управління судновими технічними системами та комплексами») проводиться на 3 курсі в 6 семестрі.

Судноремонтна практика на підприємствах та судах передбачає: закріплення та поглиблення здобувачами освіти теоретичних знань, здобутих при вивченні дисциплін, які формують загальні компетентності, і дисциплін, які формують спеціальні компетентності, набуття навичок самостійної роботи на посадах робочого та молодшого керівного складу екіпажу; вивчення особливостей технологій виробництва, захисту екології, забезпечення особистої безпеки, збереження вантажів, технічних засобів, проведення аналізу та пошуку резервів підвищення ефективності технології судноремонту.

У процесі практики необхідно набути професійних навичок для освоєння дисциплін згідно з компетентностями, якими мають оволодіти молодші спеціалісти, фахові молодші бакалаври та молодші бакалаври.

Плавальна навчальна практика для здобувачів освіти Кілійського транспортного фахового коледжу спеціальності 271 «Річковий та морський транспорт» (спеціалізації «Експлуатація суднових енергетичних установок», «Управління судновими технічними системами та комплексами») проводиться після 3 курсу.

Навчальна плавальна практика для здобувачів освіти спеціальності 271 «Річковий та морський транспорт» (спеціалізації «Судноводіння на морських шляхах», «Навігація та управління морськими суднами») проводиться на 2 курсі в 4 семестрі та на 3 курсі в 6 семестрі.

Під час плавальної навчальної практики здобувачі освіти знайомляться із загальною характеристикою судна і його команди, набувають ґрунтовні знання і уміння з основ судноводіння і управління судном, оволодівають методами і навичками роботи по експлуатації і обслуговуванню суднових енергетичних установок, апаратури, контролю і управлінням допоміжних механізмів, систем і пристроїв, суднового електрообладнання і засобів суднової автоматики.

Практика плавальна навчальна проходить на навчальних суднах та суднах річкового і морського флоту різних форм власності.

Визначення місця проходження практики здійснюється адміністрацією коледжу на основі прямих договорів із підприємствами, організаціями, установами незалежно від їх організаційно-правових форм та форм власності.

Згідно з діючим трудовим законодавством, на період проходження плавальної навчальної практики, здобувачі освіти можуть тимчасово призначатися на посади моториста та матроса.

Виробнича практика.

Метою виробничої практики є закріплення та поглиблення теоретичних знань, отриманих здобувачами освіти в процесі вивчення певного циклу теоретичних дисциплін, практичних навичок, ознайомлення безпосередньо на суднах, підприємствах, організаціях, установах з виробничим процесом і технологічним циклом виробництва, відпрацювання вмінь і навичок з робітничої професії та спеціальності.

Виробнича плавальна практика для здобувачів освіти Кілійського транспортного коледжу спеціальності 271 «Річковий та морський транспорт» (спеціалізації «Експлуатація суднових енергетичних установок», «Управління судновими технічними системами та комплексами») проводиться на 4 курсі в 7 семестрі. Згідно з навчальним планом спеціальності 271 «Річковий та морський транспорт» (спеціалізації «Судноводіння на морських шляхах», «Навігація та управління морськими суднами») практична підготовка складається з плавальної виробничої практики здобувачів освіти після 3 курсу навчання. На плавальній виробничій практиці закріплюються теоретичні знанні, здобуті в коледжі під час аудиторних занять і в період проходження попередніх практик, набувають практичні навички з експлуатації, обслуговування і ремонту суднової енергоапаратури, контролю і управлінню допоміжних механізмів, систем і пристроїв, суднового електроустаткування, систем і засобів суднової автоматики (УСТСК), закріплюють і поглиблюють теоретичні знання з предметів спеціальних дисциплін, оволодівають практичними навичками майбутньої професії (кваліфікація – штурман) на суднах морського і річкового флоту (НУМС). Отримують практичні знання і досвід з ведення суднової звітності та виконання обов’язків помічника механіка/судноводія, практичний досвід щодо вимог нормативних документів міжнародного та національного морського законодавства.

Виробнича плавальна практика проходить на навчальних суднах та суднах річкового і морського флоту різних форм власності.

Плавальна виробнича (штурманська) практика для здобувачів освіти Кілійського транспортного фахового коледжу ДУІТ спеціальності 271 «Річковий та морський транспорт» (спеціалізації «Судноводіння на морських шляхах», «Навігація та управління морськими суднами») проводиться на 4 курсі в 7 семестрі.

Завдання плавальної штурманської практики: оволодіння методами і навичками роботи за спеціалізаціями «Судноводіння на морських шляхах», «Навігація та управління морськими суднами», формування професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи; виховання потреби систематично поповнювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності.

Плавальна штурманська практика проходить на навчальних суднах та суднах річкового і морського флоту різних форм власності.

Для проходження плавальної практики необхідні такі документи:

 • посвідчення особи моряка (Паспорт моряка)

 • закордонний паспорт

 • послужна книжка моряка

 • медична книжка

 • книга реєстрації практичної підготовки курсантів (Record Training Book)

 • сертифікати для проходження першої плавальної практики:

  • Ознайомлення, початкова підготовка та інструктаж з питань безпеки (VI/1,A-VI/1,п. 1,2)

  • Підготовка фахівців з рятувальних шлюпок, рятувальних плотів та чергових шлюпок, що не є швидкісними черговими шлюпками (VI/2 , пункт 1,A-VI/2 пункти 1-4)

  • Підготовка та інструктаж з питань охорони для всіх моряків (VI/6, пункт 1,2. A-VI/6 п.1-4)

 • робочий диплом матроса/моториста 2 класу (Робочий диплом матроса/моториста 2 класу не є обов’язковим документом для отримання першого робочого диплома штурмана/механіка 3 розряду. Але наявність робочого диплома матроса/моториста надасть більше можливостей при проходженні плавальної виробничої практики.

Здобувачі освіти проходять практику на морських та річкових суднах вітчизняних та іноземних судновласників. Це підприємства водного транспорту Південного регіону, а саме: ПрАТ «УДП», ГВСП «КСБСРЗ» ПрАТ «УДП», ОКП «Острівне», ОКП «Арго», ДП «МТП Усть-Дунайськ», ДП «Ізмаїльський МТП», ДП «Дунайсудноремонт», ПП «Дунай-сервіс», ДП «Ренійський МТП», ДП «МТП Південний»