НАПРЯМКИ РОБОТИ БІБЛІОТЕКИ

Бібліотека відокремленого структурного підрозділу «Кілійський транспортний фаховий коледж Державного університету інфраструктури та технологій» працює за напрямками:

  • якісного формування книжкових фондів та електронних ресурсів бібліотеки відповідно до інформаційних потреб користувачів та згідно з ліцензованими спеціальностями, наявних в навчальному закладі;

  • розвитку у здобувачів освіти вміння і навички бібліотечного користувача, розкриття основних функцій та можливостей бібліотеки, визначення прав і обов’язків читачів, забезпечення обізнаність та дотримання Правил користування бібліотекою та Положення про бібліотеку;

  • використання інноваційних технологій та методів у роботі бібліотеки;

  • оновлення системної бази даних книжкового фонду бібліотеки;

  • задоволення потреб здобувачів освіти, пов’язаних з розвитком інтересу до своєї майбутньої спеціальності;

  • удосконалення роботи бібліотеки з урахуванням вимог сьогодення;

  • пошук нових форм роботи з виховання, формування у здобувачів освіти загальнолюдських цінностей, патріотизму, духовності, правової, естетичної та трудової культури, здорового способу життя, пробудження інтересу до сучасних проблем у суспільстві;

  • інформаційне обслуговування педагогів, спрямоване на підвищення їх професійної майстерності;

  • постійне підвищення професійного рівня бібліотекаря шляхом проходження курсів підвищення кваліфікації, стажування, опрацювання фахових журналів, відвідування методичних сайтів та блогів для бібліотекарів тощо.

ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ БІБЛІОТЕКОЮ (ПЕРЕГЛЯНУТИ)