В структурі Кілійського транспортного фахового коледжу працюють два відділення:

  • відділення денної форми навчання;

  • відділення заочної форми навчання.

Підготовка фахівців за спеціальністю 271 Річковий та морський транспорт здійснюється відповідно до спеціалізацій та освітньо-професійних програм за денною формою навчання та за заочною формою навчання.

На відділенні денної форми навчаються здобувачі освіти, які вступають на навчання на основі базової загальної середньої освіти. Термін навчання становить 4 роки.

На відділенні заочної форми навчаються здобувачі освіти, які вступають на навчання на основі повної загальної середньої освіти, диплома кваліфікованого робітника. Термін навчання становить 3 роки (фаховий молодший бакалавр) та 1рік і 10 місяців (молодший бакалавр).

Фінансування підготовки фахівців здійснюється як за рахунок видатків державного бюджету, так і за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб.

Здобувачі освіти відділень коледжу мають можливість працювати в комп’ютерних класах, де встановлені комп’ютерні програми навчального і контролюючого характеру з дисциплін спеціальності. Всі здобувачі освіти забезпечені навчальною літературою: це підручники, посібники, методичні вказівки для проведення практичних, лабораторних, розрахунково-графічних, семінарських заняттях і самостійної роботи.

Теорія успішно закріплюється у лабораторіях: «Навігація і лоція», «Судноводіння на морських та внутрішніх водних шляхах», «Інформаційні технології», «Суднових двигунів внутрішнього згоряння», «Суднових допоміжних механізмів», «Автоматичні системи управління СЕУ та електрообладнання суден», де формуються навички та вміння практичної діяльності майбутніх судноводіїв та механіків (суднових).

У студентів спеціалізації «Управління судновими технічними системами і комплексами» після 2-го курсу навчання проходить практика у майстернях, на 3-му – судноремонта та плавальна навчальна практика, на 4-му курсі – плавальна виробнича. У студентів спеціалізації «Навігація та управління морськими суднами» після 2-го курсу проходить навчальна практика, на 3 і 4-му курсах – плавальна навчальна, виробнича та штурманська.

Випускники коледжу одержують диплом штурмана та механіка (суднового) і мають можливість працювати на будь-яких типах суден морського та річкового флоту на посадах третього помічника капітана та третього механіка. Більшість випускників продовжують навчання у Державному університеті інфраструктури та технологій у м. Києві, Дунайському інституті водного транспорту в м. Ізмаїл, у Дунайському інституті Національного університету «Одеська морська академія» та у ін. навчальних закладах для здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за обраною спеціальністю.

За час навчання здобувачі освіти проходять обов’язкову практику тривалістю 12 місяців на морських та річкових суднах вітчизняних та іноземних судновласників. Це підприємства водного транспорту Південного регіону, а саме: ПрАТ «УДП», ГВСП «КСБСРЗ» ПрАТ «УДП», ОКП «Острівне», ОКП «Арго», ДП «МТП Усть-Дунайськ», ДП «Ізмаїльський МТП», ДП «Дунайсудноремонт», ПП «Дунай-сервіс», ДП «Ренійський МТП», ДП «МТП Південний».