Циклова комісія судноводіння

Циклова комісія судноводіння працює над науково-методичною проблемою «Застосування технічних засобів навчання, карт, схем, програм тощо помічником капітана у штатних та позаштатних умовах».

Завдання ЦК – підготовка кваліфікованих фахівців, конкурентоспроможних на ринку праці, компетентних, відповідальних, що вільно володіють своєї спеціальністю, вміють орієнтуватися в суміжних областях діяльності, здатних до ефективної роботи на рівні світових стандартів, готових до постійного професійного росту, соціальної й професійної мобільності.

Основна мета – розвиток фахових і творчих здібностей здобувачів освіти, формування професійних компетентностей майбутніх штурманів, уміння в штатних та позаштатних ситуаціях приймати обґрунтовані та виважені рішення.

Основні напрямки роботи ЦК:

  • підвищення якості знань здобувачів освіти;

  • підготовки різносторонньо розвинених, конкурентоздатних фахівців;

  • вдосконалення змісту навчання дисциплін циклової комісії;

  • вивченню та пропаганді передового досвіду в навчально-виховній роботі;

  • активізації роботи викладачів щодо підвищення свого професійного рівня.

Особлива увага надається профорієнтаційній роботі, практичній підготовці майбутніх фахівців, налагодженню та зміцненню контактів між викладачами та здобувачами освіти, зв’язкам з іншими закладами фахової передвищої освіти.

Викладацький склад циклової комісії судноводіння:

Свистуленко Володимир Михайлович, голова циклової комісії

Посада: викладач

Освіта вища. Закінчив Одеське вище інженерне морське училище ім. Ленінського комсомолу в 1983 році за спеціальністю «Судноводіння на морських шляхах».

Кваліфікаційна категорія: викладач другої категорії.

Викладає дисципліни: управління судном, лоція внутрішніх водних шляхів, судноводіння на морських та внутрішніх водних шляхах, навігація і лоція.

Педагогічний стаж – 2 роки.

Загальний стаж – 44 роки.

Власова Лариса Василівна

Посада: викладач.

Освіта вища. Закінчила Одеський інститут інженерів морського флоту в 1987 році за спеціальністю «Суднобудування і судноремонт».

Кваліфікаційна категорія: викладач вищої категорії.

Викладає дисципліни: географія морських шляхів, теорія, будова судна та рушії.

Педагогічний стаж – 22 роки.

Загальний стаж – 34 років.

Коровниченко Олександр Володимирович

Посада: викладач.

Освіта вища. Закінчив Одеський інститут інженерів морського флоту в 1979 році за спеціальністю «Суднобудування і судноремонт».

Кваліфікаційна категорія: викладач І категорії.

Викладає дисципліни: теорія, будова судна та рушії, основи охорони праці, охоронні заходи на судні, нарисна геометрія та інженерна графіка.

Педагогічний стаж – 7 років.

Загальний стаж – 43 роки.

Скворцов Геннадій Олександрович

Посада: викладач

Освіта вища. Закінчив Одеське вище інженерне морське училище ім. Ленінського комсомолу в 1982 році за спеціальністю «Судноводіння на морських шляхах».

Кваліфікаційна категорія: викладач І категорії.

Викладає дисципліни: метеорологія і океанографія, морехідна астрономія, управління судном.

Педагогічний стаж – 8 років.

Загальний стаж – 42 роки.

Панасенко Олексій Анатолійович

Посада: викладач

Освіта вища. Закінчив Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій в 2010 році за спеціальністю «Захист інформації з обмеженим доступом та автоматизація її обробки», Київська державна академія водного транспорту ім. гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного в 2013 році за спеціальністю «Судноводіння».

Кваліфікаційна категорія: викладач І категорії.

Викладає дисципліни: радіотехніка і електроніка, радіонавігаційні прилади та системи, електронавігаційні прилади, навігаційно-гідрографічне обладнання водних шляхів та акваторій, навігаційні інформаційні системи, річкові інформаційні системи, використання радіолокатора та засобів автоматичної радіолокації прокладки при розходженні суден, керівник плавальної навчальної та плавальної виробничої практики.

Педагогічний стаж – 7 років.

Загальний стаж – 18 років.