Циклова комісія суспільно-правових та філологічних дисциплін

Циклова комісія суспільно-правових та філологічних дисциплін працює над науково-методичною проблемою: «Формування особистісних компетенцій здобувачів освіти через упровадження інноваційних технологій на заняттях суспільно-правових та філологічних дисциплін».

Сучасний соціальний і економічний розвиток країни потребує від кваліфікованих спеціалістів наявність ґрунтовної теоретичної і практичної підготовки з фаху, постійного оновлення здобутих знань і швидкого адаптування до змін. Українське суспільство, прагнучи до високого рівня культури особистого і фахового мовлення, користується українською мовою у всіх сферах життя. Рідна мова – найважливіший засіб патріотичного виховання. Вона була і є важливою сферою впливу на національну свідомість молоді.

Головна мета роботи викладачів циклової комісії – підвищення рівня мовленнєвої культури здобувачів освіти, формування компетентного мовця, використовуючи для спілкування як державну мову, так і іноземну мову, та поліпшенні якості гуманітарної підготовки спеціалістів, здатних працювати у нових соціально-економічних умовах.

Основні напрямки роботи ЦК:

  • застосовування набутих знань з теорії і практики філологічних дисциплін для мовного та мовленнєвого вираження свого майбутнього фаху;

  • формування громадянина-патріота України, готового брати на себе відповідальність, самовіддано розбудовувати країну як суверенну, незалежну, демократичну, правову, соціальну державу;

  • виховання в студентської молоді національної самосвідомості, налаштованості на осмислення моральних та культурних цінностей, історії, системи вчинків, які мотивуються усвідомленням відповідальності;

  • застосування здобутих знань при проходженні співбесіди в крюїнгових компаніях та при складанні тестів з перевірки набутих професійних компетентностей.

Робота циклової комісії також спрямована на підвищення психологічної культури молоді. Якісно підготовлені виховні заходи допомагають забезпечити належні умови для виявлення і розвитку творчої активності й зацікавленості здобувачів освіти, сприяють формуванню їх мовленнєво-комунікативної компетентності, наукового світогляду, а також багатогранному самовираженню молодої людини в сучасному світі.

Члени комісії постійно ведуть пошук нетрадиційних форм та методів організації навчання, активно впроваджують на заняттях інноваційні та інтерактивні технології, творче застосування яких сприяє поліпшенню навчання здобувачів освіти, їхньої зацікавленості та успішності. Також у центрі уваги циклової комісії – індивідуальна робота викладачів зі студентами, зокрема вивчення та узагальнення досвіду роботи з обдарованою молоддю, методики індивідуальних консультацій зі студентами з низьким рівнем знань тощо. Під час навчання студенти мають можливість заглиблюватися в атмосферу творчості, пошуку нового, виробляти нестандартні прийоми активізації пізнавальної діяльності – все це сприяє належній підготовці майбутнього висококваліфікованого фахівця.

Викладацький склад циклової комісії суспільно-правових та філологічних дисциплін:

Карадобрі Світлана Вікторівна, голова ЦК

Посада: викладач.

Освіта вища. Закінчила Ізмаїльський державний педагогічний інститут у 1994 році за спеціальністю «Російська мова і література», Ізмаїльський державний гуманітарний університет у 2016 році за спеціальністю «Українська мова і література».

Кваліфікаційна категорія: викладач вищої категорії.

Викладає дисципліни: українська мова, українська література, українська мова (за професійним спрямуванням), зарубіжна література, культурологія.

Педагогічний стаж – 32 роки.

Загальний стаж – 32 роки.

Генералова Ірина Григорівна

Посада: заступник директора з навчально-виховної роботи.

Освіта вища. Закінчила Ізмаїльський державний педагогічний інститут у 1992 році за спеціальністю «Українська мова і література», Київську державну академію водного транспорту ім. гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного в 2011 році за спеціальністю «Менеджмент організацій».

Кваліфікаційна категорія: викладач вищої категорії.

Викладає дисципліни: українська мова, українська мова (за професійним спрямуванням).

Педагогічний стаж – 23 роки.

Загальний стаж – 36 років.

Гудима Вікторія Вікторівна

Посада: викладач.

Освіта вища. Закінчила Ізмаїльський державний гуманітарний університет у 2003 році за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова і література», Київську державну академію водного транспорту ім. гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного в 2010 році за спеціальністю «Менеджмент організацій».

Кваліфікаційна категорія: викладач другої категорії.

Викладає дисципліни: історія України, всесвітня історія.

Педагогічний стаж – 3 роки.

Загальний стаж – 3 роки.

Маларьова Наталя Олексіївна

Посада: завідувач відділення.

Освіта вища. Закінчила Ізмаїльський державний педагогічний інститут у 1994 році за спеціальністю «Українська мова та література», Міжрегіональну Академію управління персоналом у 2010 році за спеціальністю «Управління навчальним закладом», ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом» у 2019 році за спеціальністю «Право».

Кваліфікаційна категорія: викладач вищої категорії.

Викладає дисципліни: основи правознавства, нормативні морські документи, морське право, міжнародний контроль судноплавства.

Педагогічний стаж – 28 років.

Загальний стаж – 32 роки.

Павлова Олена Миколаївна

Посада: викладач.

Освіта вища. Закінчила Ізмаїльський державний педагогічний інститут у 1985 році за спеціальністю «Іноземні мови».

Кваліфікаційна категорія: викладач вищої категорії.

Викладає дисципліни: іноземна мова (англійська), англійська мова (за професійним спрямуванням).

Педагогічний стаж – 37 років.

Загальний стаж – 37 років.