Циклова комісія суднових енергетичних установок та їх експлуатації

Циклова комісія суднових енергетичних установок та їх експлуатації продовжує роботу над науково-методичною проблемою «Розгляд нових умов по запобіганню забруднення світового океану відповідно до Міжнародної Конвенції МАРПОЛ після підписання її іншими державами».

Специфіка роботи на морському і річковому транспорті, різноманітність технічних засобів і устроїв та оснащення ними сучасних суден вимагають від фахівців флоту глибоких знань. Знання з безпеки життєдіяльності і охорони праці допоможуть попередити нещасні випадки і аварії, а також дадуть можливість вміло орієнтуватися морякам в складних умовах.

Завдання ЦК – підготовка кваліфікованих фахівців, конкурентоспроможних на ринку праці, компетентних, відповідальних, що вільно володіють своєї спеціальністю, вміють орієнтуватися в суміжних областях діяльності, здатних до ефективної роботи на рівні світових стандартів, готових до постійного професійного росту, соціальної й професійної мобільності.

Основна мета – підвищення педагогічного рівня та професійної майстерності викладачів, формування у здобувачів освіти компетентностей механіка (суднового), здатного до розв’язування спеціалізованих професійних задач.

Робота викладачів циклової комісії полягає у підвищенні рівня знань з дисциплін професійного профілю та практичної підготовки здобувачів освіти, на опрацювання теоретичних та методичних аспектів організації навчання в комп’ютерно-орієнтованих освітніх середовищах, формування фонду інформаційних ресурсів та програмних продуктів навчального й управлінського призначення. Зокрема, в процесі проведення лабораторних та практичних занять використовуються такі програмні продукти: програма-симулятор машинного відділення KONGSBERGERS-MC90-V (Kongsberg Engine Room Simulator) та UNITEST Marine Training Software, яка включає 14 програм-симуляторів.

Лабораторії забезпечені необхідними технічними та мультимедійними засобами навчання.

Викладацький склад циклової комісії суднових енергетичних установок та їх експлуатації:

Голощак Парфирій Федосійович, голова ЦК

Освіта вища. Закінчив Київське річкове училище в 1972 році за спеціальністю «Судноводіння на внутрішніх водних шляхах», Одеський технологічний інститут холодильної промисловості в 1980 році за спеціальністю «Холодильні та компресорні машини і установки».

Кваліфікаційна категорія: викладач вищої категорії.

Викладає дисципліни: суднові допоміжні механізми, устрої та системи; електрообладнання суден, суднові вантажні та палубні механізми, суднові дизельні установки.

Педагогічний стаж – 12 років.

Загальний стаж – 60 років.

Бойко Олександр Анатолійович

Освіта вища. Закінчив Київську державну академію водного транспорту в 2000 році за спеціальністю «Технічна експлуатація суднових енергетичних установок», Одеську національну морську академію в 2015 році за спеціальністю «Експлуатація суднових енергетичних установок», Ізмаїльський державний педагогічний інститут в 1997 році за спеціальністю «Педагогіка і методика початкового навчання».

Кваліфікаційна категорія: викладач І категорії.

Викладає дисципліни: технології, суднові дизельні установки, електротехніка та основи електроніки, основи суднової енергетики та конструкції ДВЗ, керівник плавальної навчальної та плавальної виробничої практики.

Педагогічний стаж – 4 роки.

Загальний стаж – 17 років.

Максименко Дмитро Васильович

Освіта вища. Закінчив Одеський державний морський університет в 1997 році за спеціальністю «Суднове енергетичне устаткування».

Кваліфікаційна категорія: викладач І категорії.

Викладає дисципліни: основи технічної термодинаміки та теплопередачі, основи гідромеханіки, технології використання робочих речовин, технічна експлуатація суднових технічних засобів та безпечне несення вахти, технічне обслуговування та ремонт суднових технічних засобів, керівник практики навчальної у майстернях та судноремонтної практики.

Педагогічний стаж – 6 років.

Загальний стаж – 31 рік.

Рященко Богдан Павлович, кандидат технічних наук

Освіта вища. Закінчив Одеське вище інженерне морське училище в 1976 році за спеціальністю «Автоматизація теплоенергетичних процесів».

Кваліфікаційна категорія: викладач вищої категорії.

Викладає дисципліни: основи автоматики, суднові турбінні установки, суднові котельні установки, автоматизація суднових енергетичних установок, суднові допоміжні механізми, устрої та системи, електрообладнання суден.

Педагогічний стаж – 28 років.

Загальний стаж – 45 років.