Циклова комісія математично-природничих, загальнотехнічних та економічних дисциплін

Циклова комісія математично-природничих, загальнотехнічних та економічних дисциплін працює над науково-методичною проблемою «Комплексне впровадження інноваційних педагогічних технологій для всебічного розвитку здобувачів освіти».

При вдосконаленні структури й змісту фахової передвищої освіти як одного із джерел підвищення її якості необхідно враховувати не тільки проблему підготовки висококваліфікованої робочої сили на ринку праці, а також і мету передвищої освіти, що передбачає інтелектуальний, морально-етичний розвиток здобувачів освіти.

Повноцінна освіта, незалежно від її профілю, повинна задовольняти загальні потреби, згідно з якими кожний випускник навчального закладу повинен мати сучасні уявлення про цілісну природничо-наукову картину світу, бути здатним дати наукову оцінку наслідкам своєї професійної діяльності й спроможним до подальшого творчого розвитку. Якість випускника визначається насамперед його вмінням адаптуватися до швидкозмінних умов розвитку сучасного суспільства і, головне, удосконалювати здобуту освіту впродовж життя.

Базова освіта в житті людини є обов’язковим підґрунтям для здобуття фахових знань. Циклова комісія математично-природничих, загальнотехнічних та економічних дисциплін є загальнонауковим фундаментом, тією базою в навчанні, яка допоможе засвоїти систему основних та спеціальних дисциплін, що дозволить кожному фахівцю стати конкурентоспроможним на ринку праці.

Сучасній молоді для успішного оволодівання обраною спеціальністю необхідний високий рівень підготовки, лідерські якості, відповідність сучасним вимогам. Саме над досягненням цієї мети й працюють викладачі циклової комісії математично-природничих, загальнотехнічних та економічних дисциплін.

Викладацький склад циклової комісії математично-природничих, загальнотехнічних та економічних дисциплін:

Галькевич Марина Владиславівна, кандидат економічних наук, голова ЦК.

Посада: викладач.

Освіта вища. Закінчила Київську державну академію водного транспорту ім. гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного в 2009 році за спеціальністю «Менеджмент організацій», Ізмаїльський державний гуманітарний університет у 2013 році за спеціальністю «Соціальна педагогіка».

Кваліфікаційна категорія: викладач вищої категорії.

Викладає дисципліни: соціологія, основи філософських знань, технологія перевезення вантажів, комерційна експлуатація суден.

Педагогічний стаж – 18 років.

Загальний стаж – 25 років.

Карадобрій Тетяна Андріївна, кандидат історичних наук.

Посада: директор коледжу.

Освіта вища. Закінчила Одеський сільськогосподарський інститут у 1984 році за спеціальністю «Плодоовочівництво і виноградарство», Одеський державний університет ім. І.І. Мечникова в 1998 році за спеціальністю «Біологія», Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України в 2004 році за спеціальністю «Державне управління».

Кваліфікаційна категорія: викладач вищої категорії.

Викладає дисципліни: основи екології навколишнього середовища, МАРПОЛ; безпека життєдіяльності.

Педагогічний стаж – 18 років.

Загальний стаж – 38 ріків

Конопелько Марія Федорівна

Посада: викладач.

Освіта вища. Закінчила Одеський державний педагогічний інститут ім. К.Д. Ушинського в 1972 році за спеціальністю «Математика».

Кваліфікаційна категорія: викладач вищої категорії.

Викладає дисципліни: вища математика.

Педагогічний стаж – 45 років

Загальний стаж – 50 років

Козлова Любов Іванівна

Посада: завідувач лабораторії.

Освіта вища. Закінчила Ізмаїльський технікум економіки і права в 2015році за спеціальністю «Розробка програмного забезпечення», Ізмаїльський державний гуманітарний університет у 2018 році за спеціальністю «Інформатика», ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського в 2019 році за спеціальністю «Середня освіта».

Кваліфікаційна категорія: викладач другої категорії.

Викладає дисципліни: інформатика, інформаційні технології.

Педагогічний стаж – 4 роки.

Загальний стаж – 19 років.

Коряковська Світлана Анатоліївна

Посада: викладач.

Освіта вища. Закінчила Одеський державний педагогічний інститут ім. К.Д. Ушинського в 1994 році за спеціальністю «Математика-інформатика».

Кваліфікаційна категорія: викладач вищої категорії.

Викладає дисципліни: математика, вища математика.

Педагогічний стаж – 27 років.

Загальний стаж – 27 років.

Максименко Людмила Анатоліїна

Посада: завідувач відділення заочної форми навчання.

Освіта вища. Закінчила Ленінградський ордена Леніна кораблебудівельний інститут у 1989 році за спеціальністю «Приладобудування».

Кваліфікаційна категорія: викладач вищої категорії.

Викладає дисципліни: технічна механіка (теоретична механіка, опір матеріалів, деталі машин), основи теоретичної механіки, технічна механіка та основи термодинаміки.

Педагогічний стаж – 8 років.

Загальний стаж – 39 років.

Олту Інга Вікторівна

Посада: завідувач лабораторії.

Освіта вища. Закінчила Київську державну академію водного транспорту ім. гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного в 2006 році за спеціальністю «Менеджмент організацій», Ізмаїльський державний гуманітарний університет в 2014 році за спеціальністю «Соціальна педагогіка».

Кваліфікаційна категорія: викладач вищої категорії.

Викладає дисципліни: технології, менеджмент морських ресурсів, основи економічної теорії.

Педагогічний стаж – 15 років.

Загальний стаж – 38 років.

Мельниченко Олександр Сергійович

Посада: викладач.

Освіта вища. Закінчив Ізмаїльський державний гуманітарний університет в 2017 році за спеціальністю «Технологічна освіта».

Кваліфікаційна категорія: викладач другої категорії.

Викладає дисципліни: фізика і астрономія, фізика, технології.

Педагогічний стаж – 6 років.

Загальний стаж – 15 років.