Інформація про діяльність і склад циклових (предметних) комісій

Важливу роль у організації освітнього процесу відіграють циклові (предметні) комісії, які є основною ланкою в розробці та запровадженні прогресивних форм і методів навчання та виховання.

З метою підвищення науково-педагогічного потенціалу педагогічного колективу коледжу, відповідно до вимог Закону України «Про фахову передвищу освіту» в коледжі створено п’ять циклових комісій:

  1. Загальноосвітніх дисциплін.

  2. Суспільно-правових та філологічних дисциплін.

  3. Математично-природничих, загальнотехнічних та економічних дисциплін.

  4. Судноводіння.

  5. Суднових енергетичних установок та їх експлуатації.

Робота циклових комісій організована відповідно до Положення про циклові комісії у ВСП Кілійському транспортному фаховому коледжі ДУІТ, затвердженого наказом Державного університету інфраструктури та технологій № 32-04-489а/з від 12 листопада 2020р.