УКРАЇНСЬКА МОВА

10 клас

1.Заболотний О.В., Заболотний В.В. Українська мова (рівень стандарту): підручник для 10 класу, Київ: Генеза. 2018. 192 с.

2. Авраменко О. Українська мова (рівень стандарту): підручник для 10 кл. Київ: Грамота, 2018, 208 с

11 клас

1. Авраменко О. Українська мова (рівень стандарту): підручник для 11 кл. Київ: Грамота, 2019. 208 с.

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

10 клас

1. Авраменко О. Українська література (рівень стандарту) : підручник. для 10 кл. Київ: Грамота, 2018. 256 с.

11 клас

1. Авраменко О. Українська література (рівень стандарту) : підручник. для 11 кл. Київ: Грамота, 2019. 256 с.

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

10 клас

1. Бурнейко І.О. Історія України (рівень стандарту) : підручник для 10 кл.Тернопіль: Астон, 2018. 256 с.: іл.

11 клас

1. Даниленко В. М. Історія України (рівень стандарту): підручник для 11 кл. Київ: Генеза, 2019. 224 с.

МАТЕМАТИКА

10 клас

1. Істер О.С. Математика: алгебра і початки аналізу та геометрія (рівень стандарту): підручник для 10 кл. Київ: Генеза, 2018. 384 с.

11 клас

1. Істер О. Математика алгебра і початки аналізу (рівень стандарту) підручник для 11 кл. Київ: Генеза, 2019. 304 с.

2. Нелін Є. Долгова О. Математика алгебра і початки аналізу та геометрія (рівень стандарту): підруч.ник для 11 кл. кл. Харків : Вид-во «Ранок», 2019. 304 с.

ГЕОГРАФІЯ

10 клас

1. Безуглий В. В. Географія (рівень стандарту): підручник для 10 кл. Київ: Генеза, 2018. 192 с.

11 клас

1. Безуглий В. В. Географія (рівень стандарту): підручник для 11 кл. Київ: Генеза, 2019. 176 с.

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

10 клас

1. Гісем О.В. Всесвітня історія: (рівень стандарту): підручник для 10-го кл. Харків: Ранок, 2019. 224 с.: іл.

11 клас

1. Гісем О.В. Всесвітня історія: (рівень стандарту): підручник для 11-го кл. Харків: Ранок, 2019. 224 с.: іл.

ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА

10 клас

1. Ніколенко О.М., Орлова О.В., Ковальова Л.Л. Зарубіжна література (рівень стандарту): підручник для 10 кл. Київ: Грамота, 2018. 208 с.

11 клас

1. Волощук Є. Зарубіжна література (рівень стандарту): підручник для 11 кл. Київ: Генеза, 2019. 176 с.

2. Ісаєва О.О. Зарубіжна література (рівень стандарту): підручник для 11 кл. Київ: Грамота, 2019. 192 с.

БІОЛОГІЯ І ЕКОЛОГІЯ

10 клас

1. Андерсон О.А. Біологія і екологія: (рівень стандарту): підручник для 10-го кл. Київ: Школяр, 2018. 216 с.: іл.

11 клас

1. Задорожний К.М. Біологія і екологія: (рівень стандарту): підручник для 11-го кл. Харків: Ранок, 2018. 208 с.: іл.

ПРАВОЗНАВСТВО

10 клас

1. Наровлянський О.Д. Правознавство: (профільний рівень): підруч. для 10-го кл. Київ: Грамота, 2018. 272 с.: іл.

11 клас

1. Наровлянський О. Правознавство (профільний рівень): підруч. для 11кл. Київ: Грамота, 2019. 272 с.

ЗАХИСТ ВІТЧИЗНИ

10 клас

1. Гнатюк М.Р. Захист Вітчизни: (рівень стандарту): підручник для 10-го кл. Київ: Генеза, 2018. 192 с.: іл.

ФІЗИКА

10 клас

1. Бар’яхтар В. Г. Фізика (рівень стандарту, за навчальною програмою авторського колективу під керівництвом Локтєва В. М.) : підручник для 10 кл. Харків: Вид-во «Ранок», 2018. 272 c.

2. Засєкіна Т. М., Засєкін Д. О. Фізика (рівень стандарту): підручник для 10 кл. Київ: УОВЦ «Оріон», 2018. 208 с.

11 клас

1. Бар’яхтар В., Довгий С. Фізика (рівень стандарту): підручник для 11 кл. Харків: Вид-во «Ранок», 2019. 272 с.

2. Пришляк М.П. Астрономія (рівень стандарту) підручник для 11 кл. Київ : Генеза, 2019. 160 с.

ХІМІЯ

10 клас

1. Попель П. П., Крикля Л. С. Хімія (рівень стандарту): підручник для 10 кл. Київ: ВЦ «Академія», 2018. 256 с.

11 клас

1. Попель П. П., Крикля Л. С. Хімія (рівень стандарту): підручник для 11 кл. Київ: ВЦ «Академія», 2019. 248 с.

АНГЛІЙСЬКА МОВА

10 клас

1. Карп’юк О.Д. Англійська мова (10-й рік навчання, рівень стандарту) : підручник для 10 кл. Тернопіль : Астон, 2018. 256 с.

ІНФОРМАТИКА

1. Морзе Н.В. Інформатика: (рівень стандарту): підручник для 10 (11) кл. Київ: УОВЦ «Оріон», 2019. 240 с.: іл.

2. Руденко В.Д. Інформатика: (рівень стандарту): підручник для 10 (11) кл. Харків: Ранок, 2019. 160 с.: іл.

3. Руденко В.Д. Інформатика: (профільний рівень): підручник для 11-го кл. Харків: Ранок, 2019. 256 с.: іл.

УКРАЇНСЬКА МОВА

(за професійним спрямуванням)

1. Гриценко Т.Б. Українська мова за професійним спрямуванням

2. Кацавець Р. Українська мова професійне спрямування

3. Плотницька І.М. Ділова Українська мова

4. Єгорова Т. Д. Практичний курс Ураїнської мови

5. Васенко Л.А. Фахова Українська мова

6. Гпущик С.В. Сучасні ділові папери

7. Зубков М. Сучасна українська ділова мова

8. ШевчукС. В. Українська мова за професійним спрямуванням

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

1. Бойко О. Д. Історія України

ОСНОВИ ФІЛОСОФСЬКИХ ЗНАНЬ

1. А.Г. Спиркин Філософія

БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ та ЕКОЛОГІЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

1. Гайченко В.А. Основи безпеки життєдіяльності людини

2. Колегаев М.А. Безопасность жизнедеятельности и выживание на море

3. Михайлюк В.О. Цивільна безпека

4. Мягченко О.П. Безпека життєдіяльності людини та суспільства

5. Мягченко О. П. Основи екології

6. Сычев Ю.Н. Безопасность жизнедеятельности

7. Бедрій Я.І. Основи охорони праці

Теорія та будова судна

1. Рябченко В. К., Кучер Ю. П. Устройство судна: Учебное пособие / Одесская национальная морская академия. – Одесса: Фенікс, 2006. - 117 с

2. Смирнов Н.Г. Теория и устройство судна: Учебник – М., Транспорт, 1992 – 248с

3. Донцов С.В. Основы теории судна: Учебное пособие – Одесса, Латстар, 2001. – 136с

Навігація і управління

морськими суднами

1. Вагущенко Л.Л. Судовые навигационно-информационные системы. – Одесса, Латстар, 2004. – 302 с.

2. Кодекс торговельного мореплавства.

3. Д.И. Стехновский - «Навигационная метеорология Учебник.:Транспорт, 1971. 280с..

4. Л.Л. Николаева – Коммерческая эксплуатация судна: Учебник.-О.:Феникс, 2006-754с.

5. Безлуцька О.П., Бень А.П. «Менеджмент морських ресурсів» Навчальний посібник

6. Ковбатюк М.В., Шевчук В.О. Економічна теорія: Навчальний посібник.-Київ: КВЩ, 2016.-568с.

7. Мовнин М.С. и др. Основи технической механики: Учебник –Спб.:Политехника, 2011. – 286с.

8. Обеспечение остойчивости, прочности корпуса и непотопляемости морского судна

9. Международные правила предупреждения столкновений судов в море

Управління судновими технічними системами і комплексами

1. Аристов Ю.К. Судовые вспомогательные механизмы: -М., Речной транспорт, 1963, 289с.

2. Гогин А.Ф., Кивалкин Е.Ф., Богданов А.А. Судовые дизели: основы теории, устройство и эксплуатация: Учебник – М., Транспорт, 1988,439с.

3. Лихогляд К.А., Маслов И.З., Разинкин Р.А., Найденов А.И. Устройство судовых котельных установок и их безопасная эксплуатация: Учебное пособие, Измаил, 2018, 200с..

4. Володин А.Ф., Лалетин Е.Л., Миюсов М.В. Квалифицированный моторист: Учебно-методическое пособие – Одесса, ЦПАП,1997,72с..

5. Кузовлев В. А. Техническая термодинамика и основы теплопередачи: Учебник - М.: Высшая школа, 1983. - 335 с.

6. Безлуцька О.П., Бень А.П. «Менеджмент морських ресурсів» Навчальний посібник

7. Ковбатюк М.В., Шевчук В.О. Економічна теорія: Навчальний посібник.-Київ: КВЩ, 2016.-568с.

8. Мовнин М.С. и др. Основи технической механики: Учебник –Спб.:Политехника, 2011. – 286с.

9. Самодолов Электрооборудование судов. Учебник