Матеріальне забезпечення

Відокремлений структурний підрозділ «Кілійський транспортний фаховий коледж Державного університету інфраструктури та технологій» має достатню матеріальну базу для ефективної організації освітнього процесу, забезпечення виконання в повному обсязі навчального плану за освітньо-професійними програмами «Навігація і управління морськими суднами», «Управління судновими технічними системами і комплексами». Навчальні приміщення коледжу розміщені в орендованих приміщеннях загальною площею 2187,6 м2, з них площа навчальних приміщень становить 1293,6 м2. На всі приміщення, що використовуються в освітньому процесі, є договори оренди нерухомого майна. Приміщення для занять відповідають санітарним і протипожежним нормам, відремонтовані, оснащені меблями та обладнанням, оснащені мультимедійною технікою. Усі навчальні кабінети та лабораторії забезпечені сучасним обладнанням, устаткуванням, технічними засобами, які необхідні для підготовки фахівців, та містять повний комплекс методичного забезпечення дисциплін: наочне приладдя, нормативні документи, посібники, завдання для виконання практичних і лабораторних робіт, методичні вказівки для виконання курсових робіт (проєктів) тощо. Обладнано сім лабораторій, з яких дві лабораторії інформаційних систем, навчальні кабінети, аудиторні приміщення тощо. Для забезпечення освітнього процесу в коледжі всі навчальні кабінети, (аудиторії), лабораторії оснащено ноутбуками, мультимедійними проекторами та екранами. В приміщенні коледжу функціонує бездротова зона Інтернету Wi-Fi. В освітньому процесі використовуються 14 принтерів, в т.ч. 13 МФУ, 1 камера Webcam C930c та 2 відеокамери Canon, планшет CHUWI Hi10. Лабораторії інформаційних систем коледжу працюють з 9:00 до 17:00 год., що дозволяє ефективно використовувати комп’ютерну базу здобувачами освіти при написанні курсових робіт (проєктів), підготовці рефератів, індивідуальних завдань, завдань з самостійної роботи, звітів про проходження практики тощо. Кабінети і лабораторії, що використовуються для освітньої підготовки фахівців, у достатній кількості укомплектовані обладнанням, устаткуванням.

Лабораторії

Лабораторія інформаційних систем №1

Intel(R) Pentium(R), CPU G860 @ 3,00GHz, ОЗУ 4,00ГБ КТК1-ПК - 1 шт. Intel(R) Celeron(R) CPU 2.66GHz, ОЗУ 1,98ГБ ПК – 9 шт.

Програми-симулятори:

- Програма-симулятор машинного відділення KONGSBERGERS-MC90-V (KongsbergEngineRoom Simulator);

- UNITEST MarineTrainingSoftware, яка включає 14 програм-симуляторів:

- Симулятор СЕУ у машинному відділенні VIRTUAL ENGIN ROOM ver. 4.8. Більше ніж 40 вкладок-систем забезпечення контролю і управління механізмами СЄУ. (Розробник Stefan KLUJ 2008);

- MediumuSpeeEngini Simulator ver 2.2.044. Більше ніж 30 вкладок- систем забезпечення контролю і управління механізмами СЄУ. (Розробник Unitest 2000);

- MAN StartingAiroSystem. Пускова повітряна система двигуна MAN (з містка та ЦПК) (Розробник SingaporeMaritameAcademy);

- Симулятор блока палива підготовки головного двигуна (Розробник Unitest 2000);

- SternTubeSeal – симулятор системи дейдвудного пристрою вала ГД. (Розробник JapanWaritimeTehnologi);

- SP DualFuelSimulaotrver. 2.4.0.259. Симулятор СЕУ паротурбінного судна (Розробник Kongsberg (Norconrol));

- KEMEL Airosil (Type AX). Система дейдвудного пристрою ГД. (РозробоникKobelcoEagleMarineEngineeringCo LTD).

Лабораторія інформаційних систем №2

Intel(R) Pentium(R) Gold G5400, CPU@ 3.70GHz, ОЗУ 8,00 ГБ PC1-ПК-11 шт.

AMD A6-9500E RADEON R5. COMPUTE CORES 2C+4G, 3.00 GHzОЗУ 8,00 ГБ ПК – 1 шт.

Програми-симулятори:

- NAVI Trainer (BridgeTrening). Симулятор управління судна з містка та використання пристроїв місця визначення та управління судном: РЛС, Ехолота, стернової машини, дистанційного автоматичного управління СЕУ і всіх засобів візуального спостереження (бінокля, монокля тощо). Симулятор передбачає більш ніж 15 районів плавання.

- BridgeCommantver 4.6. Симулятор управління судна з містка з використанням радара, стернової машини, дистанційного автоматичного управління СЕУ.

Лабораторія тренажерної підготовки

(м. Київ, вул. Кирилівська,9 , Договір про співпрацю №5-22/СП від 16.09.22р.)

Симулятори-тренажери (у віддаленому доступі):

- симулятор малий дослідний басейн;

- симулятор для навчання судноводіїв роботі з Глобальною морською системою зв’язку;

- симулятор для навчання судноводіїв користуванням електронними картографічними системами NTPRO 5000;

- симулятор ходового містка для навчання судноводіїв навігації NTPRO 5000;

- Суднова енергетична установка суховантажного судна з дизельним двигуном типу Wartsila – Sultzer RTA 58 (TRANSAS ERS 5000);

- Суднова енергетична установка танкеру-газовозу LNG з паровою турбіною подвійного розширення типу Kawasaki UA-400 (TRANSAS ERS 5000)

Лабораторія управління судном. Судноводіння на морських і ВВШ

Ноутбук ASUSX541N -1 шт., мультимедійний відео проектор EPSONEB-82 (1), екран (1), дошка (1)

Дисципліна «Судноводіння на морських і ВВШ»

Плакати – 9 шт.

Відеоматеріали з дисципліни «Судноводіння на морських і ВВШ», «Лоція ВВШ» - 8 комплектів

Лабораторне устаткування:

- Навігаційні вогні і знаки – 15 шт.;

- Навігаційні берегові знаки – 20 шт.;

- Інформаційні знаки – 15 шт.;

- Ходові знаки прогонів мостів – 15 шт.;

- Навігаційні плавучі знаки – 15 шт.;

- Навігаційні вогні і знаки на внутрішніх суднохідних шляхах – 15 шт.;

- Клепані з’єднання – 15 шт.

Дисципліна «Судноводіння на морських і ВВШ»

Стенди:

- Сигнальні знаки, що регламентують судноплавство на р.Дунай

- Комплект вогнів та знаків (27 шт.)

Дисципліна «Управління судном»

Стенди - 11 шт.

Відеоматеріали з дисципліни «Управління судном» - 24 комплекти

Дисципліна «Теорія та устрій судна»

Плакати - 5 шт.

Відеоматеріали з дисципліни «Теорія та устрій судна» - 16 комплектів

Лабораторія навігації і лоції

Ноутбук ASUS VivoBook 82M - 1 шт., мультимедійний відео проектор EPSONEB-S05 (1), екран (1), дошка (1)

Дисципліна «Морехідна астрономія»

Прилади і інструменти:

- секстант – 1 шт.

- глобус зоряного неба – 1 шт.

Стенди - 1 шт.

Плакати – 11шт.

Відеоматеріали з дисципліни «Морехідна астрономія»-15 комплектів

Дисципліна «Навігація і лоція»

Прилади й інструменти:

- лінійки паралельні – 35 шт.

- транспортири – 25 шт.

- вимірювальні прилади – 2 шт.

- столи штурманські – 6 шт.

- протрактор – 5 шт. Стенди - 3 шт.

Комплект Міжнародних морських сигнальних прапорів - 40 шт.

Навігаційні карти й посібники для виконання курсових робіт (проектів) і підготовки до навчальних занять - 101 шт.

Англійські друковані посібники і навігаційні карти для вивчення англійської мови за професійним спрямуванням - 35 шт.

Плакати - 14 шт.

Відеоматеріали з дисципліни «Навігація і лоція» -78 комплектів

Дисципліна «Практика несення штурманської вахти»

Відеоматеріали з дисципліни «Практика несення штурманської вахти» - 6 комплектів

Дисципліна «Метеорологія та океанографія»

Прилади і інструменти:

- ртутний термометр з конусоподібною оправою – 5 шт.

- термометр-пращ – 2 шт.

- біметалічний термограф – 5 шт.

Відеоматеріали з дисципліни «Метеорологія та океанографія» - 12 комплектів.

Лабораторія технічних засобів судноводіння та зв’язку

Ноутбук HP 4520S - 1 шт., мультимедійний відео проектор EPSONEB-S05 (1), екран (1), дошка (1)

Дисципліна «Радіонавігаційні прилади та системи»

Наочно-лабораторне обладнання:

- радіолокаційна станція «Донецьк-2» - 1 шт.

- радар – 1 шт.

- антенна радара – 1 шт.

Стенди - 3шт.

Плакати - 2шт

Відеоматеріали з дисципліни «Радіонавігаційні прилади та системи» - 43 комплекти

Дисципліна «Електронавігаційні прилади»

Наочно-лабораторне обладнання:

- магнітний компас ТУ-127 – 1 шт.

- гіросфера – 2 шт.

- гірокомпас – 1 шт.

- репітер гірокомпаса – 2 шт.

- стіл гірокомпаса - 1 шт.

- Система охолодження підтримуючої рідини ГК «Гіря МК» - 1 шт.;

- Механізм пришвидшеного приведення гіросфери в меридіан гірокомпасу «Гіря МК» - 1 шт.;

- Принципова електрична схема системи з магнітним підсилювачем «Гіря МК» - 1шт.;

- Схема дії центруючи катушек гірокомпасу «Гіря МК» - 1 шт.;

- Принципова схема живлення чуттєвого елементу гірокомпасу - 1 шт.;

- Нактоуз – 1 шт.

- магнітний компас ТУ-127 – 5 шт.

- дефлектор Колонга – 2 шт.

- лупа компасна 4 шт.

- пеленгатор Коврайського – 5 шт.

Стенди – 4 шт.

Плакати - 4 шт.

Відеоматеріали з дисципліни «Електронавігаційні прилади» - 11 комплектів

Дисципліна «Навігаційно-гідрографічне обладнання водних шляхів і акваторій»

Відеоматеріали з дисципліни «Навігаційно-гідрографічне обладнання водних шляхів і акваторій» - 7 комплектів

Дисципліна «Використання радіолокатора та засобів автоматичної радіолокаційної прокладки при розходженні суден»

Відеоматеріали з дисципліни «Використання радіолокатора та засобів автоматичної радіолокаційної прокладки при розходженні суден» - 10 комплектів

Дисципліна «Навігаційні інформаційні системи»

Стенди - 1 шт.

Відеоматеріали з дисципліни «Навігаційні інформаційні системи» - 38 комплектів

Дисципліна «Глобальний морський зв’язок для пошуку і рятування»

Стенди – 3 шт.

Відеоматеріали з дисципліни «Глобальний морський зв’язок для пошуку і рятування» - 16 комплектів

Лабораторія природничих дисциплін

Ноутбук ASUSX541N - 1 шт., мультимедійний відео проектор EPSONEBE-001 (1), екран (1), дошка(1)

Наочне приладдя:

- Набір посудин;

- Літроном;

- Штативи;

- Різноваги;

- Прилад для електролізу солей;

- Мензурки;

- Моделі атомів

Лабораторія суднових двигунів внутрішнього згоряння

Ноутбук ASUSN53S - 1 шт., мультимедійний відео проектор EPSONEB-E001 (1), екран (1), дошка (1)

Стенди -14 шт.

Плакати - 62 шт.

Деталі:

- Двигун 6 ЧСП 15/18 -1 шт.;

- Паливні насоси високого тиску(ПНВТ) -2 шт.;

- Кривошипно-шатунний механізм (КШМ) -1 шт.;

- Робоча втулка (гільза) двигуна 6 ЧСП 15/18 -1 шт.;

- Форсунки різних ДВС та парового котла -18 шт.;

- Фільтри грубого та тонкого очищення паливні-2 шт.;

- Шестеренний насос односекційний -1 шт.;

- Холодильник масла трубчатий -1 шт.;

- Поршневі пальці -2 шт.;

- Шатуни-2 шт.;

- Шестеренний насос -1 шт.;

- Кільця: компресійне та маслоз’ємне -2 шт.;

- Впускні та випускні клапани -14 шт.;

- Коромисло в зборі -1 шт.;

- Плунжерні пари -1 шт.;

- Лубрикатори - 1 шт.;

- Розподільний вал двигуна 4 Ч 8,5/11- 1 шт.;

- Паливний фільтр «Нарва»- 1 шт.;

- Розпилювачі -2 шт.;

- Стенд для опрісовки форсунок -1 шт.;

- Максиметр -1шт.;

- Індикатор із циліндричною пружиною -2шт.;

- Манометри механічні-2 шт.;

- Холодильник масла діафрагмовий–1 шт.;

- Вимірювач обертів - 1 шт.;

- Макет водотрубного котла -1 шт.;

- Підшипники кочення -4 шт.;

- Зубчаті колеса - 4 шт.;

- Штангенциркуль -1 шт.;

- Мікрометр - 1 шт.;

- Шестерні колеса -3 шт.;

- Набір сталевих пластин -4 шт.;

- Стійка з відхилом і голкою -1 шт.;

- Установка для визначення коефіцієнта тертя тіла - 1 шт.;

- Набір вагів - 5 шт.

- Сталевий каток -1 шт.

- Тахометр -1 шт.;

- Макет колінвала – 4 шт.;

- Розкепомір – 4 шт.;

- Набір щупів – 4 шт.

Лабораторія автоматичних систем управління суднових енергетичних установок та електрообладнання суден

Ноутбук ASUSK53B - 1 шт., мультимедійний відео проектор EPSONEB-W06 (1), екран (1), дошка (1)

Стенди -8 шт.

Плакати – 87 шт.

Наочні приладдя:

Контактна колодка - 1шт.;

Пакетники - 3шт;

Вимикач - 6 шт.;

Статор електромотора -1 шт.;

Ротор електромотора та електродвигуна -3 шт.;

Універсальний перемикач - 1шт.;

Дугогасильна камера - 1 шт.;

Частотомір - 1 шт.;

Маленький статор - 1 шт.;

Корпус електромотора - 1 шт.;

Прилад cos⁡φ-1 шт.;

Вольтметр - 2 шт.;

Амперметр - 2 шт.;

Трансформатор струму - 2 шт.;

Контактор-1 шт.;

Теплове реле струму - 1 шт.;

Реле комбіноване та реле часу- 3 шт.;

Магнітний пускач - 1 шт.;

Контролер - 1 шт.;

Перемикач - 2 шт.;

Холодильна установка - 1 шт.;

Мономери -2 шт.;

Термометри - 2 шт.

Відеоматеріали до дисципліни «Електрообладнання » - 11шт.

Лабораторія природничих дисциплін

Ноутбук ASUSX541N - 1 шт., мультимедійний відео проектор EPSONEBE-001 (1), екран(1), дошка(1)

Таблиці – 8 комплектів;

Приладдя та інструменти для проведення лабораторних та практичних робіт з електрики -237шт.

Приладдя та інструменти для проведення лабораторних та практичних робіт з оптики – 49 шт.

Приладдя та інструменти для проведення лабораторних та практичних робіт з механіки – 32 шт.

Приладдя та інструменти для проведення лабораторних та практичних робіт по темі «Коливання, хвилі і звук» - 10 шт.

Загальне обладнання для проведення лабораторних та практичних робіт – 67 шт.

Приладдя та інструменти для проведення лабораторних та практичних робіт з молекулярної фізики і теплоти – 54 шт.

Кабінет охорони праці та безпеки життєдіяльності

Ноутбук ASUSX541N - 1 шт., мультимедійний відео проектор EPSONEBE-001 (1), екран(1), дошка(1)

Комплект стендів «Безпека життєдіяльності»,

комплект стендів «Цивільний захист»,

географічні атласи (25 шт.),

екологічні атласи (25 шт.),

економічно-соціальний атлас (25 шт.),.

Кабінет економічних та правових дисциплін

Ноутбук ASUSX541N - 1 шт., мультимедійний відео проектор EPSONEBE-001 (1), екран(1), дошка(1)

документ-камера Epson ELPDC07 (1шт).

Економічна карта світу (1 шт.),

економічна карта України (1 шт.),

економічні карти регіонів України,

набір плакатів до дисципліни «ОЕТ» (1компл.),

Державна символіка України (1 шт.),

навчальний стенд «Державотворчі процеси в Україні» (1 шт.),

навчальний стенд «Трудове право в схемах» (1 шт.).

Кабінет іноземної мови, англійської мови (за ПС)

Ноутбук ASUSX541N - 1 шт., мультимедійний відео проектор EPSONEBE-001 (1), екран(1), дошка(1)

документ-камера Epson ELPDC07 (1шт).

Шафа для книг, навчальні стенди (4 шт.),

навчальні плакати (4 шт.),

словники (25 шт.).

Кабінет бухгалтерського обліку, управління та адміністрування

Ноутбук ASUSX541N - 1 шт., мультимедійний відео проектор EPSONEBE-001 (1), екран(1), дошка(1)

документ-камера Epson ELPDC07 (1шт).

Навчальний стенд «Менеджмент»,

блок-схеми «Менеджмент», наочні посібники – 25 шт.,

карта морських шляхів (1 шт.),

карта морських шляхів (1 шт.),

стенд «Бухгалтерський бюлетень»,

стенд «Контроль і ревізія»,

стенд «Основні напрями організації фінансового обліку на підприємстві»,

транспортна карта України,

блок-схеми «Ризики та шляхи подолання»,

статистична карта Україні,

наочне відображення процесів обробки статистичних даних задля досягнення кращих результатів.

Кабінет української мови та суспільних дисциплін

Ноутбук ASUSX541N - 1 шт., мультимедійний відео проектор EPSONEBE-001 (1), екран(1), дошка(1)

документ-камера Epson ELPDC07 (1шт).

Шафа для книг,

навчальні стенди (6 шт.),

навчальні плакати (4 шт.),

словники (25 шт.).

Спортивний комплекс

Оснащення спорт. залу:

баскетбольний міні-майданчик; шведська стінка; спортивні лавки; стійки для естафет.

Оснащення тренажерного залу:

спортивні тренажери для всіх груп м’язів; перекладина для підтягування

Оснащення борцівського залу:

груша для боксу; мати з подвійним покриттям.

Стадіон

Стадіон:

футбольне поле; баскетбольний майданчик; волейбольний майданчик; тренажери; бігові доріжки для занять з легкої атлетики.

Спортивний інвентар:

м’ячі баскетбольні; м’ячі волейбольні; м’ячі футбольні; м’ячі маленькі для метання; скакалки; гантелі; гімнастичні палиці; естафетні палиці; бадмінтон; сітка волейбольна; шахи; шашки; столи для настільного тенісу; тенісні ракетки; фішки; кубики; секундомір; аптечка; спортивна футбольна форма; спортивна баскетбольна форма.