Головною метою освітньої діяльності коледжу

є підготовка для потреб регіону фахівців морського і річкового транспорту, які поєднують в собі професійні знання, ділові якості, здатність вирішувати проблеми галузі, високий рівень духовної та моральної культури, громадянської свідомості, шляхом реалізації потреб особистості в розвитку її освітнього та професійного потенціалу.

Підготовка фахівців здійснюється за освітніми рівнями молодшого спеціаліста, молодшого бакалавра та освітньо-професійним рівнем фахового молодшого бакалавра.

Перелік освітньо-професійних програм

Галузь 27 Транспорт
Спеціальність 271 Річковий та морський транспорт

Освітньо-професійна програма

Освітній рівень/освітньо-професійний рівень

Освітньо-професійна програма «Навігація і управління морськими суднами»

молодший бакалавр

Освітньо-професійна програма «Управління судновими технічними системами і комплексами»

молодший бакалавр

Освітньо-професійна програма «Навігація і управління морськими суднами»

фаховий молодший бакалавр

Освітньо-професійна програма «Управління судновими технічними системами і комплексами»

фаховий молодший бакалавр

Галузь 07 «Управління та адміністрування»
Спеціальність 073 Менеджмент

Освітньо-професійна програма

Освітній рівень/освітньо-професійний рівень

Освітньо-професійна програма «Менеджмент»

молодший бакалавр