Відокремлений структурний підрозділ

"Кілійський транспортний фаховий коледж

Державного університету інфраструктури та технологій"

підпорядкований Міністерству освіти і науки України

Директор – Карадобрій Тетяна Андріївна, кандидат історичних наук, викладач вищої категорії.

Адреса: вул. Миру,5, м. Кілія, Одеська обл., Україна, 68303.

Телефон: (04843) 4-10-20

Е-mail: [email protected]

Веб-сайт: https://ktfk.duit.edu.ua

Навчальний заклад працює в м. Кілія з 1994 року. За цей час напрацьований авторитет та накопичений достатній досвід у підготовці фахівців водного транспорту, які користуються попитом у нашому регіоні та за його межами. За більше ніж 20 років роботи закладу випущено понад 3,5 тисяч молодших спеціалістів, механіків (суднових) та штурманів, які успішно працюють на підприємствах водного транспорту регіону та в судноплавних компаніях як в Україні, так і за її межами. Усі роки існування закладу освіти його керівництво та педагогічний колектив дотримувались сучасних тенденцій розвитку морського та річкового транспорту.

З часу утворення наш навчальний заклад неодноразово змінював свою назву, внаслідок процесів реорганізації та становлення, і в 2015 році на базі Дунайського навчально-консультативного пункту Київської державної академії водного транспорту ім. гетьмана Конашевича-Сагайдачного було створено Кілійський транспортний коледж Державного університету інфраструктури та технологій. Створення коледжу дало можливість подальшого функціонування повноцінного навчального закладу як структурного підрозділу ДУІТ.

Сьогодні відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України від 01.06.20р. № 722 «Про перейменування структурного підрозділу Державного університету інфраструктури та технологій» коледж перейменовано на Відокремлений структурний підрозділ «Кілійський транспортний фаховий коледж Державного університету інфраструктури та технологій».

В 2016/2017 навчальному році вперше здійснено набір здобувачів освіти на денну форму навчання на основі базової загальної середньої освіти. В 2020 році відбувся перший випуск 46 випускників денної форми навчання КТФК ДУІТ.

Контингент студентів коледжу складає 785 осіб, з них:

  • 570 студентів заочної форми навчання;

  • 215 – денної форми навчання.

about-the-faculty

Відокремлений структурний підрозділ Кілійський транспортний фаховий коледж Державного університету інфраструктури та технологій провадить освітню діяльність згідно із законодавством України, зокрема, Конституцією України, Законами України „Про освіту”, „Про вищу освіту”, „Про фахову передвищу освіту”, іншими Законами України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, статутом ДУІТ, наказами ректора, рішеннями Вченої ради ДУІТ, Положенням ВСП Кілійського транспортного фахового коледжу ДУІТ, іншими нормативними та законодавчими актами та відповідно до відомостей щодо права провадження освітньої діяльності у сфері вищої та передвищої освіти.

У коледжі працюють два відділення: денної форми навчання та заочної.

Фонд навчальної літератури в бібліотеці коледжу складає 7449 тис. примірників.

В ВСП КТФК ДУІТ працює 51 штатний працівник, серед яких кандидати наук, викладачі вищої категорії, магістри. Створено 5 циклових комісій. Професійно-орієнтовні дисципліни викладають фахівці, які мають багаторічний досвід роботи на суднах морського та річкового транспорту.